Bedrijfsadministratie

Administratiekantoor Bouterse kan u op het gebied van uw financiële administratie op twee manieren bijstaan.

1. Het volledig uitbesteden van uw financiële administratie.

U levert uw bescheiden zoals: kasbladen, bankafschriften, in- en verkoopfacturen eens per maand, per kwartaal, per jaar bij ons in waarna wij deze zullen verwerken met ons boekhoudpakket Snelstart. Na verwerking kan voor BTW-plichtige ondernemers de aangifte omzetbelasting ingediend worden. Tussentijds kunnen wij u diverse rapportages aanleveren, zoals openstaande posten debiteuren/crediteuren, tussentijdse winst- en verliesrekening, e.d.

2. Zelf de financiële administratie verwerken.

U verwerkt zelf het kasboek, bankafschriften, in- en verkoopfacturen in een boekhoudpakket. Samen met u bepalen wij het te gebruiken boekhoudpakket. Op ons kantoor wordt gebruik gemaakt van de software van Snelstart. Nadat u uw gegevens verwerkt heeft, wordt de administratie door ons gecontroleerd en wordt de aangifte omzetbelasting ingediend.

Waarmee kunnen wij u nog meer van dienst zijn?

Samenstellen jaarrekening

Iedere onderneming dient minimaal eens per jaar een jaarrekening op te stellen voor zowel eigen gebruik als voor onder andere de Belastingdienst, een bank of andere verstrekkers van leningen. Besloten vennootschappen (BV’s) en andere rechtspersonen dienen hun jaarrekening ook jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de uitgewerkte administratie kunnen wij de jaarrekening van uw onderneming samenstellen. Bij de bespreking van de jaarrekening zal niet alleen gekeken worden naar het eindresultaat van de jaarrekening, maar zal ook gekeken worden naar de toekomst van de onderneming. Voorstellen tot verbetering van de organisatie zullen wij waar nodig geven, om samen met u te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat.

Salarisadministratie

Een onderneming met personeel is genoodzaakt om een gedegen salarisadministratie te voeren. Door de verschillende wetten, regels en voorschriften is dit geen eenvoudige zaak. CAO’s, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, arbowetgeving zijn van invloed op uw onderneming.

Wij kunnen voor u de volgende werkzaamheden verrichten:
√ periodiek verzorgen van loonstroken
√ verzorgen van de aangiftes loonheffingen
√ verzorgen loonjournaalposten
√ verzorgen van jaaropgaven voor medewerkers, Belastingdienst
√ aanmelden/afmelden van werknemers bij Belastingdienst, pensioenfonds en ziekenfonds
√ verzorgen ziek- en herstelmeldingen
√ opstellen van arbeidscontracten

Bedrijfsadvisering

De ondernemer moet tegenwoordig op ontzettend veel terreinen thuis zijn om zijn bedrijf goed te kunnen laten draaien. In eerste instantie moet de ondernemer zijn geld verdienen met het uitoefenen van zijn beroep. Daarnaast komen nog allerlei andere zaken om de hoek kijken zoals verzekeringen, investeringen, automatisering, kredietaanvragen, personeel, enz. Voor al deze zaken moet men vaak bij verschillende adviseurs aankloppen die op hun werkgebied een deeladvies verstrekken. Als full service organisatie zijn wij in staat om de ondernemer op al de genoemde terreinen te adviseren en te begeleiden.

Startersbegeleiding

Een zeer interessante activiteit in onze organisatie is het begeleiden van een startende ondernemer. De starter komt vaak blanco, maar met veel kennis van zijn eigen werkzaamheden, naar ons kantoor. Samen met de ondernemer moet er een bedrijfsplan gemaakt worden. Ook dient er vanaf de start een goede administratie opgezet te worden, of en op welke manier een financiering moet worden geregeld en welke verzekeringen afgesloten moeten worden.

Wij begeleiden startende ondernemers bij:
√ opstellen van een ondernemersplan
√ begeleiding van kredietaanvragen
√ hulp bij opzetten van eigen administratie
√ regelen van verzekeringen

Administratiekantoor Bouterse

Torenstraat 43a
4353 AB Serooskerke

t: 0118 593159
e: info@bouterse-administratie.nl

       

noab;
sns